Intro Til Facebook Power Editor

Før vi dykker ned i Facebook Power Editor, er det relevant at komme med en kort beskrivelse af Facebook Business Manager. Det er det, fordi du skal tilgå Business Manager før, du kan anvende Facebook Power Editor.

Først kort om Facebook Business Manager

Facebook Business Manager giver et overblik over alle dine sider og annoncekonti. Du kan derudover også give andre personer adgang til at administrere disse sider og konti.

Der er to niveauer af administratorer: De ledende administratorer som kan tilføje og frakoble ansatte i Business Manageren. De ledende administratorer har naturligvis også beføjelse til at redigere i Facebook-siderne og de tilhørende annoncekonti.
De under-administratorer som tilføjes kan redigere i de sider og annoncekonti, som de har fået adgang til.

Når du arbejder i Business Manager, arbejder du i en separat Facebook-platform. Denne platform er også omtalt som ‘det grå Facebook’, idet topmenuen bliver grå, når du navigerer i Business Manager. På den måde kan du altså adskille din personlige profil fra dit arbejde på Facebook-siderne. Du vil heller ikke modtage notifikationer fra din personlige profil, imens du arbejder i Business Manager.

Facebook Power Editor

Facebook Power Editor er et mere avanceret værktøj til at administrere dine kampagner, annoncegrupper og annoncer. Dette skal ses i forhold til Facebooks oprindelige annonce managementværktøj Ad Creator. Ad Creator kan mange af de samme ting som Facebook Power Editor. Men vil du opsætte mere avancerede kampagner, som har forskellige målgrupper, og som skal køre på forskellige tidspunkter, så er Ad Creator mere omstændelig at arbejde med.

Med Power Editor kan du også spare tid, hvis du ønsker at split-teste mellem forskellige udgaver af dine annoncer. Det er også værd at nævne, at Facebook lancerer nye funktioner i Power Editor før, de samme funktioner lanceres i Ad Creator.

Dubleringsfunktionen

Power Editor har en dubleringsfunktion, der gør det meget lettere for dig som annoncør at lave flere annoncer for at split-teste mellem disse. På den måde sparer du masser af tid, når du blot vil redigere i enkelte af indstillingerne i annoncen for at se, hvad der performer bedst.

Ændr i værdier i flere annoncesæt og annoncer

Har du fejlagtigt indtastet en forkert værdi – det kunne eksempelvis være alderen af målgruppen – kan du blot markere de annoncesæt, hvor du vil ændre værdien. Benytter man Ad Creator skal fejlene rettes i hver enkelt annoncegruppe/annonce. Det kan tage lang tid, hvis du sidder med mange annoncegrupper og endnu flere annoncer.

Vil du benytte dig af denne funktion, kræver det dog, at værdierne i de annoncegrupper, du vil redigere i, er de samme. Er de ikke det, vil du få meldingen ‘Forskellig værdi’.

Opret opslag som annoncer

Ønsker du at nå ud til dit publikum via billedopslag, skal du normalt lave opslaget på din Facebook-side for derefter at oprette en annonce i Ad Creator og booste opslaget. I Power Editor kan du lave opslaget som annonce fra start.

Opslaget vises i målgruppens nyhedsstrøm og hos de venner, som tagges i opslaget.

Gem uafsluttede kampagner under opsætningen

Er du vant til at opsætte kampagner i Ad Creator? I så fald vil du vide, at du skal afgive ordren for at gemme den. Dette er et irritationsmoment, fordi du bliver nødt til at stoppe op og derefter vende tilbage, når du arbejder med en kampagne.

I Power Editor er der mulighed for at gemme sit arbejde som en kladde. På den måde kan du vende tilbage senere for at fortsætte dit arbejde.

I Ad Creator kan du vælge at pause din kampagne, men i længden bliver det uoverskueligt.

Leave a Comment